Beleidsmedewerker Verkeer - gemeente Vlaardingen

donderdag 15 november 2018 145x gelezen

Bedrijf

Gemeente Vlaardingen

Locatie

Vlaardingen

Functieomschrijving

Vlaardingen is havens, haring, water, groen, historie, recreatie, natuur en sociaal aan de Nieuwe Maas! Bij de gemeente Vlaardingen staan de ramen en deuren open. Samen met inwoners, ondernemers en organisaties in onze stad werken we aan de ontwikkeling van Vlaardingen. Onze werkomgeving verandert en onze organisatie verandert mee. Dat doen we professioneel, vanuit gelijkwaardigheid en met lef. We zijn op zoek naar talenten om dit samen met ons verder vorm te geven. Eigen initiatief waarderen we en we zien je het liefst zoveel mogelijk samen met onze Vlaardingers actief voor onze stad.

 

Voor het team  Beheer Openbare Ruimte (BOR) van de afdeling Stedelijk Beheer zoeken we een:

 

Beleidsmedewerker Verkeer

36 uur per week | Vlaardingen

 

Algemene informatie

De afdeling Stedelijk Beheer beheert de openbare ruimte van onze gemeente en draagt bij aan de ontwikkeling van de stad. Het team Beheer Openbare Ruimte (BOR) houdt zich bezig met de kwaliteit van de openbare ruimte. Doelstelling is invulling geven aan de Visie Openbare Ruimte, waarin we streven naar een comfortabele, veilige en bereikbare openbare ruimte, rekening houdend met de wensen en behoeften van onze bewoners.

 

We geven beleidsadvies binnen de context van Beheer Openbare Ruimte en beheren budgetten. Vanuit deze rollen geven we projectopdrachten en onderhoudsopdrachten aan zowel intern als externe opdrachtnemers. Dit werk doen we vanuit het besef dat we de openbare ruimte zo comfortabel, veilig en schoon mogelijk willen maken voor onze inwoners en bedrijven. Er werken binnen het team ca. 15 gedreven professionals en is er volop ruimte voor doorontwikkeling van het individu. De taakvelden zijn o.a. Verkeer, Groen, Wegen, Spelen, Kunstwerken, Verlichting, Verkeersregelinstallaties, Water en Riolering.

 

Het team Beheer Openbare Ruimte is een professioneel team met open cultuur, waar creativiteit en vernieuwing worden gestimuleerd!

Profiel kandidaat

Je functie

 • Je werkt mee aan de uitvoering van het Actieplan Mobiliteit, waarin ambitieuze opgaven op het gebied van verkeer en vervoer zijn opgenomen; 
 • Je ondersteunt en adviseert waar nodig het management, bestuur en de directie door problemen op jouw vakgebied te signaleren, analyseren en oplossingen aan te dragen;
 • Op het gebied van verkeer en vervoer fungeer je als sparringpartner voor collega’s en verschillende externe partijen en volg je de laatste ontwikkelingen in het vakgebied;
 • Je bent betrokken bij (interne) advisering met betrekking tot inrichtingsplannen en ruimtelijke ontwikkelingen, het afhandelen en coördineren van verkeersbesluiten en het verwerken van klachten en meldingen en andere (verkeerskundige) vragen van inwoners en bedrijven;
 • Je werkt in de groep Verkeer binnen team Beheer Openbare ruimte. Samen met je collega’s zorgt ervoor dat de verkeersdeelnemers een bewuste keuze kunnen maken uit verschillende vervoerswijzen;
 • Samen met de verkeerskundigen werk je mee aan verkenningen, planstudies en ontwerpen voor infrastructuur en verkeersmaatregelen.

 

Je profiel

 • Je hebt een opleiding op HBO- of WO- niveau afgerond in de richting verkeer en mobiliteit;
 • Je heb ervaring met verkeerskunde in de breedste zin van het woord en de algemene verkeersveiligheid. Op het gebied van verkeer en mobiliteit heb je bij voorkeur ook ervaring bij een gemeente;
 • Je bent in staat zelfstandig te werken, bent proactief en een goede gesprekspartner voor interne en externe relaties;
 • Van nature ben je een verbinder en je legt gemakkelijk contact met collega’s door alle lagen van de organisatie heen;
 • Je bent in staat om ingewikkelde vraagstukken, zowel mondeling als schriftelijk op een heldere en duidelijke manier toe te lichten en uit te leggen aan bewoners, bedrijven, het gemeentebestuur etc.;
 • Je hebt gevoel voor bestuurlijke verhoudingen.

Aanvullende informatie

Ons aanbod

Het salaris voor deze functie bedraagt maximaal € 4.225,- (schaal 10) bij een volledige werkweek van 36 uur. Afhankelijk van opleiding en ervaring wordt nader bepaald of je in de aanloopschaal dan wel in de functieschaal geplaatst wordt. De hierboven genoemde taken zijn binnen het functiegebouw ingepast in functiefamilie Beleidsmedewerker C.

 
Verder ontvang je naast je salaris ook een vrij besteedbaar budget via het Individueel Keuze Budget (IKB). Met het IKB beschik je over keuzevrijheid en eigen zeggenschap over deze financiële ruimte. Je kunt hiermee keuzes maken die passen bij jouw levensfase, persoonlijke wensen en doelen. Het IKB bedraagt 17,05% van je salaris.

Contact

Informatie en sollicitatie

Voor meer informatie over de functie kun je contact opnemen met de heer Ming Wong, teammanager BOR, ming.wong@vlaardingen.nl of via telefoonnummer 010-2484000.

 

We hopen op je komst, want voor een beleidsmedewerker verkeer zijn er veel Vlaardingen te doen.

 

Solliciteer dan online

 

We ontvangen je sollicitatie graag vóór 3 december 2018.

 

Een assessment kan onderdeel uitmaken van de sollicitatieprocedure.

 

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

Verkeerskunde is een uitgave van ANWB.
© 2019 verkeerskunde.nl - alle rechten voorbehouden.