Beleidsmedewerker Mobiliteit - gemeente Tilburg

maandag 3 juli 2017 257x gelezen

Bedrijf

Gemeente Tilburg

Locatie

Tilburg

Functieomschrijving

Tijdelijk voor een proefperiode van 12 maanden via pay-rollorganisatie met uitzicht op een vast dienstverband.

 

AfdelingRuimte
Aantal uren36
Brutosalaris bij 36 uurmin. € 2.726 - max. € 4.740
Reageer voor13-07-2017
Soort dienstverbandDetachering
VacaturenummerRUI17-08e

 

 

De functie 

In 2016 is de nieuwe Mobiliteitsaanpak Tilburg 2040 door de Tilburgse gemeenteraad vastgesteld. Hiermee slaat Tilburg een nieuwe weg in. De ambities zijn fors, zoals de ambitie dat Tilburg koploper wil worden op het gebied van mobiliteitsinnovaties, nationaal en internationaal. Startpunt van de mobiliteitsaanpak is het centraal stellen van de gebruiker. Verder komt een focus te liggen op maatregelen op het gebied van samenwerking, gedrag en technologie en minder op infrastructuur. Innovatie en experimenteren samen met de gebruiker en de markt, (inter)nationaal zoekend naar kansen, is daarbij essentieel. Een aantal onderwerpen is betrekkelijk nieuw, zoals het ontwikkelen van voetgangersbeleid, snelfietsroutes, smart mobility en de gedragsaanpak. De Mobiliteitsaanpak wordt op dit moment uitgewerkt in de MobiliteitsAgenda013 waarin concrete opgaven en maatregelen worden opgenomen. We zijn op zoek naar een enthousiaste en gedreven beleidsontwikkelaar mobiliteit die samen met  de collega's  en de stad de Tilburgse mobiliteitsambities wil waarmaken.

 

De beleidsontwikkelaar mobiliteit is een adviseur en houdt zich in essentie bezig met de vraag waar het met de stad op het thema mobiliteit naartoe moet. Hij/zij ontwikkelt zelfstandig beleidsproducten (van korte adviezen tot kadernota's) en adviseert het bestuur bij het formuleren van stedelijke en regionale ambities. De taak van de beleidsmedewerker is zorgen dat de visie op de stad gestalte krijgt: toonaangevend, trendsettend, duurzaam, samenhangend en met draagvlak. Dit gebeurt samen met de in- en externe partners op basis van behoeften die spelen in de stad en van de eisen die andere overheden stellen. De deskundigheid gaat daarom niet alleen maar over de inhoud, maar ook over de benodigde procesvaardigheden om de doelen te bereiken.

 

De kandidaat voert taken uit binnen de totale breedte van het mobiliteitsbeleid. De inhoudelijke focus ligt echter in eerste aanleg op enkele van de belangrijke onderdelen vanuit de mobiliteitsaanpak zoals het ontwikkelen en implementeren van het beleid rondom smart mobility en invulling geven aan de ambitie van Tilburg om de logistieke hotspot van Nederland te worden. Onderdeel van het takenpakket is deelname aan een aantal regionale/provinciale samenwerkingsverbanden, zoals het ITS-bureau Brabant en Beter Benutten. Hij/zij fungeert daarin als linking pin tussen het samenwerkingsverband en de gemeente. Exacte invulling van deze taken wordt medebepaald op basis van kennis, kunde en motivatie van de kandidaat.

Profiel kandidaat

Wij vragen:

 

 • Werk- en denkniveau: wo;
 • Afgeronde opleiding: minimaal hbo. Opleiding Verkeerskunde, Planologie, Geografie of aanverwante studie.

 

Kennis van:

 

 • brede kennis en beleidservaring op het gebied van mobiliteit;
 • kennis en beleidservaring op gebied van smart mobility en logistiek is een pré;
 • minimaal 5 jaar relevante werkervaring;
 • kennis van de stad is een pré.

 

Competenties:

 • Resultaatgericht
 • Samenwerken
 • Organisatievermogen en procesvaardigheid
 • Netwerkvaardigheden
 • Communicatieve vaardigheden (schriftelijk en mondeling)
 • Bestuurlijke- en omgevingssensitiviteit
 • Vernieuwingskracht

Aanvullende informatie

Wij bieden

Deze functie is ingedeeld in salarisschaal 11 (aanloopschaal 10). Het salaris is afhankelijk van je ervaring en bedraagt minimaal 2.726 euro en maximaal 4.740 euro bruto per maand.


Je komt in eerste instantie in dienst o.b.v. detachering via payroll-organisatie B.V. 18K met uitzicht op een vast dienstverband. Dit is afhankelijk van het functioneren en organisatieomstandigheden.

 

Werken bij de gemeente Tilburg

Aantrekkelijke stad
De stad Tilburg en de dorpen Udenhout en Berkel-Enschot liggen in het Hart van Brabant, waar het leven goed is en mensen zich snel thuis voelen. Met ruim 210.000 inwoners is Tilburg de zesde stad van het land. Ondernemend, actief, innovatief. Hard werken gaat hier hand in hand met gezelligheid. Cultuurliefhebbers komen volop aan hun trekken bij de vele evenementen, musea en gevarieerde optredens. Door de vele ontwikkelingen in de Binnenstad, Spoorzone en Piushaven wordt het stadshart steeds aantrekkelijker. De prachtige groene omgeving met veel bos nodigt uit om heerlijk te ontspannen. Er zijn prima onderwijsinstellingen op alle niveaus en er is een breed aanbod op het vlak van sport, horeca, zorg en welzijn.
 
Professionele netwerkorganisatie
Gemeente Tilburg: 1800 professionals en een jaarbegroting van 886 miljoen euro. Een flinke organisatie dus, met een uitgebreid takenpakket en alle uitdagingen die horen bij een grote gemeente. Een organisatie ook, die in beweging is en steeds meer aansluit bij initiatieven, ideeën en energie in de samenleving. Per opgave bepaalt de gemeente haar rol, met oog voor de belangen die daaromheen spelen. Met een duidelijk doel: samen met burgers en bedrijven zorgen dat mensen prettig in Tilburg kunnen wonen, werken en verblijven.
De gemeentelijke organisatie bestaat uit 18 afdelingen en een griffie. De sfeer is ontspannen, de lijnen zijn kort en er kan veel. Maar er wordt ook veel verwacht van de medewerkers. Ze zijn klantgericht en resultaatgericht en ze kunnen prima samenwerken. We vragen lef en passie, en uiteraard liefde voor de stad.

De afdeling
De afdeling Ruimte is verantwoordelijk voor het fysieke beheer en de duurzame fysieke ontwikkeling van de stad op economisch, sociaal en ecologisch gebied. Van belang is dat het vestigingsklimaat past bij de zesde stad van het land en dat de leefbaarheid voor de burgers optimaal is. De medewerkers van de afdeling hebben een breed takenpakket en houden zich bezig met wonen, mobiliteit, werken, groen, water, cultuurhistorie, bodem, energie, afval en milieu. De afdeling Ruimte voert de regie op beheer en onderhoud van de openbare ruimte. Ook de sturing op de keten Stedelijke Ontwikkeling is een taak van de afdeling, die eveneens opdrachtgever is voor de projecten in de keten. De afdeling heeft experts in dienst op planologisch, stedenbouwkundig, juridisch en  cultuurhistorisch gebied. De inspanningen van de medewerkers van Ruimte moeten leiden tot een vitale en dynamische stad. De afdeling is opgedeeld in 4 teams, Ketenintegratie, Instrumentatie, Stedelijke Basis en Stedelijke Opbouw.
 
Team Stedelijke Opbouw
Het team Stedelijke Opbouw is actief binnen de thema's wonen, mobiliteit en milieu. Binnen het team worden meerjarige beleidskaders ontwikkeld zoals een woonvisie en een mobiliteitsplan. Het woonbeleid omvat onder meer de onderwerpen woningbouw/woningbehoefte, betaalbaarheid en duurzaamheid. Het mobiliteitsbeleid is gericht op slim, schoon en veilig verkeer. Er is aandacht voor alle vormen van vervoer (lopen, fietsen), voor alle vervoerstypen (zoals openbaar vervoer, auto) en het faciliteren daarvan (parkeren, infrastructuur). Voor het thema milieu geeft het  team adviezen op het gebied van geluid, luchtkwaliteit, geur en externe veiligheid met name waar deze een relatie hebben met de ruimtelijke ontwikkeling in de stad.

Contact

Interesse?

Voor vragen over de functie kun je contact opnemen met Mike Alberts, teammanager Stedelijke Opbouw, telefoonnummer 013-5428742. Voor overige vragen kun je bellen met het Servicepunt te bereiken tussen 07.30 en 17.00 uur via (013) 542 9898, onder vermelding van het vacaturenummer: RUI17-08i.


Er vindt gelijktijdige in- en externe werving plaats.
Solliciteren kun je door op deze link te klikken.


De sollicitatiegesprekken zijn gepland op in de week van 17 t/m 21 juli.

Verkeerskunde is een uitgave van ANWB.
© 2018 verkeerskunde.nl - alle rechten voorbehouden.