Auto en trein door één tunnel

Gecombineerde tunnel op nieuw tracé N35 door Nijverdal

maandag 3 september 2012 407x gelezen

Dwars door de bebouwde kom van Nijverdal wordt de eerste, gecombineerde spoor/weg tunnel aangelegd. Deze tunnel is onderdeel van een nieuw tracé voor de N35, ter vervanging van de huidige rijksweg die door het centrum van Nijverdal loopt.

Dwars door Nijverdal wordt de eerste gecombineerde spoor/weg tunnel aangelegd

Dwars door Nijverdal wordt de eerste gecombineerde spoor/weg tunnel aangelegd (Copyright: Your Captain luchtfotografie )

Het weggebruik neemt steeds verder toe en weggebruikers moesten tot voor kort het spoor nog via gelijkvloerse kruisingen oversteken. Deze oude situatie zorgde voor files en gevaarlijke situaties. De 1700 meter lange, verdiepte tunnelbak is gedeeltelijk overkluisd (500 meter). Deze tunnel wordt gaandeweg de bouw aangepast aan nieuwe regelgeving en wordt opgeleverd volgens de nieuwe, landelijke tunnelstandaard.

 

Implementeren landelijke tunnel standaard 

Jim van Wingerden, omgevingsmanager bij Rijkswaterstaat: ‘Dit is een Design & Construct-project: de aannemer realiseert naast de aanleg ook het ontwerp. Eén van de uitdagingen bij dit project is het implementeren van de nieuwe landelijke tunnelstandaard, terwijl je al volop aan het bouwen bent. Er moest een optimalisatie komen in het ontwerp ten behoeve van de tunneltechnische installaties. En dat in een nogal krap tijdbestek.’

 

De voorbereidende werkzaamheden begonnen in 2008 en het project loopt tot eind 2014. Zeker voor zo’n lange periode moet de communicatie richting bewoners goed zijn. Van Wingerden: ‘Het dorp moet wel blijven functioneren. De betrokken partijen hebben samen één projecthuisstijl ontwikkeld, zodat we met één gezicht communiceren. In het begin hebben we elke 2 weken in de huis-aan-huisbladen geadverteerd zodat burgers wisten wat er stond te gebeuren en welke wegen werden afgesloten. Daarnaast verzorgen we nieuwsbrieven, hebben een klankbordgroep en organiseren we drie keer per jaar een informatieavond, waar ongeveer 300 mensen naartoe komen.’

 

De tuinen van Nijverdal

Ook worden de bewoners door de gemeente Hellendoorn betrokken bij de plannen voor de nieuwe openbare ruimte die ontstaat door de aanleg van de tunnel. Samen maken ze plannen voor ‘de tuinen van Nijverdal’.

 

Bij de bouw zijn, naast Rijkswaterstaat, ook de provincie Overijssel, Regio Twente, gemeente Hellendoorn, ProRail en aannemerscombinatie Leo ten Brinke betrokken. Per 1 april 2013 rijden de treinen (2 treinen per uur per rijrichting, stoptrein Almelo-Zwolle) door de tunnel, het wegverkeer (20.000 voertuigen per etmaal) volgt eind 2014.

terug naar dossier>

Inhoud laatste dossier

De verkeerskundige

Naar alle eerdere dossiers

Meer artikelen over Wegontwerp

Artikelen 1 tot 5 van 62

1 2 3 4 5 6

Artikelen 1 tot 5 van 62

1 2 3 4 5 6

Verkeerskunde is een uitgave van ANWB.
© 2019 verkeerskunde.nl - alle rechten voorbehouden.