ANWB: snel verkeersveiligheidsmaatregelen op A15

vrijdag 30 augustus 2013 redactie 0 reacties 146x gelezen

Het Gelderse deel van de A15 zit aan het einde van de capaciteit. Personenauto’s en vrachtwagens zitten elkaar er onbedoeld in de weg, wat leidt tot gevaarlijke situaties en (ernstige) ongevallen. De ANWB heeft ervaringen van gebruikers na een tweetoproep samengevat en voorstellen geformuleerd ter verbetering van de verkeersveiligheid.

De ANWB stelt dat er op korte termijn snelle maatregelen moeten worden genomen om de verkeerveiligheid te verbeteren op de A15.

De ANWB stelt dat er op korte termijn snelle maatregelen moeten worden genomen om de verkeerveiligheid te verbeteren op de A15. (Copyright: ANWB/AVD)

Meer dan 800 mails kwamen bij de ANWB binnen na een tweetoproep met de vraag waarom er volgens weggebruikers zoveel ongelukken gebeuren op het Gelderse deel van de A15. Deze mails zijn geanalyseerd en de uitkomsten ervan zijn besproken met de belangenbehartigers van het vrachtverkeer en onder de aandacht gebracht van het ministerie van Infrastructuur en Milieu.

Matrixborden
De enorme hoeveelheid verkeer vraagt op de langere termijn een verbreding van de weg. Maar zolang kan niet worden gewacht, stelt de ANWB, gelet op de verkeersveiligheid. Daarom stelt de bond voor om op korte termijn op dit wegtraject matrixborden in te zetten, de op- en afritten te verbeteren, het inhaalverbod uit te breiden en de maximumsnelheid te verlagen voor personenauto’s.

Doseersystemen en wegmarkeringen
Door op- en afritten te verlengen, opritten te voorzien van doseersystemen en de wegmarkering aan te passen kan plotseling remmen worden voorkomen, wat in de praktijk makkelijk leidt tot kop-staartbotsingen. Ook pleit de ANWB voor het verkleinen van snelheidsverschillen tussen de verkeersdeelnemers. Dat wordt bereikt als de maximumsnelheid van de personenauto’s wordt verlaagd in combinatie met een uitbreiding van het inhaalverbod voor vrachtwagens.

Kamervragen
De ANWB hoopt dat de minister in beantwoording van Kamervragen met maatregelen komt om de verkeersveiligheid op de A15 snel te verbeteren.

Reageren

Invoer verplicht
Invoer verplicht
Invoer verplicht

 

 

 

Legenda
Bij dit veld is invoer verplicht.

Inhoud Trends 2019

  • ‘Smart mobility ís verkeersveiligheid’ Gaat het over smart mobility, dan gaat het al jarenlang over het verbeteren van de doorstroming. Dat vertelt Bram Hendrix, manager Smart Mobility bij AutomotiveNL. Maar hoewel...

Inhoud Trends 2019

  • Fietsers willen veiligheid en comfort De markt vraagt in toenemende mate om veilige, comfortabele fietspaden die ook nog eens duurzaam zijn. Ook begint de inbreng van fietsers en fietsersbonden mee te tellen bij de...

Verkeerskunde is een uitgave van ANWB.
© 2019 verkeerskunde.nl - alle rechten voorbehouden.