ANWB-leden denken mee over de verkeerskundige

woensdag 2 oktober 2019 Laura Nugteren 134x gelezen

“Met ANWB-leden uit het panel van ‘Denk mee met de ANWB’ zijn we in gesprek gegaan welke aspecten volgens hen de meeste aandacht zouden moeten krijgen van verkeersexperts, welke vormen van mobiliteit meer ruimte toebedeeld moeten krijgen en of leden veranderingen verwachten in de toekomst met betrekking tot deze aspecten."

 

Laura Nugteren, Blauw Research, namens ‘Denk mee met de ANWB’

Laura Nugteren, Blauw Research, namens ‘Denk mee met de ANWB’

Veiligheid belangrijkste aspect
"Verkeerskundigen dienen bij de inrichting van wegen, fiets- en voetpaden in hun omgeving vooral te letten op de veiligheid van de diverse verkeersstromen. Leden zien verbetering in het scheiden van verkeersstromen gebaseerd op snelheid, zoals een duidelijke afscheiding tussen gemotoriseerd verkeer, fietsers en wandelaars. Ook overzichtelijke kruisingen en rotondes dienen aandacht te krijgen in de indeling van wegen, fiets- en voetpaden.”


Citaat: “Ik zou eerst letten op de veiligheid, daarna kijken naar bereikbaarheid en als laatste de leefbaarheid. Veiligheid staat voor alles!’’


Citaat: “Verschillende verkeersstromen beter scheiden, dus meer aparte busbanen, aparte fietspaden voor snelle elektrische fietsen. Dit is vooral veiliger en maakt het verkeer voor iedereen ook overzichtelijker.”

Meer ruimte voor openbaar vervoer en fietsers
“Om de luchtkwaliteit te verbeteren, moet het gebruik van vervoersmiddelen met een verbrandingsmotor meer worden ontmoedigd, vooral in de steden. De wegen in en rondom de steden lopen vol en parkeren in de stad wordt steeds kostbaarder. Volgens leden zou het openbaar vervoer en het gebruik van de (elektrische) fiets meer gestimuleerd kunnen worden door deze meer ruimte toe te bedelen bij de indeling van de openbare ruimte, bijvoorbeeld door het inrichten van meer P+R-locaties rondom steden en het aanleggen van snelfietspaden.”

Citaat: “Meer ruimte voor fietsers en voetgangers en aparte banen voor openbaar vervoer. Autogebruik in de stad moet ontmoedigd worden en alternatieve vormen moeten worden gestimuleerd.”

Citaat: “Om het autoverkeer en motorfietsen te ontmoedigen: meer openbaar vervoer dat overal wordt bevoordeeld. Als het openbaar vervoer goed is, laat je de auto gemakkelijk staan.”

Duurzaamheid belangrijk thema in de toekomst
“ANWB-leden verwachten dat elektrische auto’s en e-bikes meer het straatbeeld zullen bepalen in de toekomst. Ook is de verwachting dat deelmobiliteit ingeburgerd zal zijn. Het milieu wordt een steeds belangrijker thema, waardoor er meer ruimte moet komen voor milieuvriendelijke vormen van transport.”

Citaat: ”Ik verwacht dat het milieu steeds belangrijker gaat worden. Vervuilende auto’s worden steeds meer geweerd, dus elektrische auto’s gaan we steeds meer zien. Misschien ook een verbod op voertuigen met brandstofmotoren in het centrum van steden.’’

Citaat: “In de toekomst zal de vraag naar ov en snelle fietsen zeker toenemen, dus meer ruimte voor ervoor voor een goede doorstroming.’’

Inhoud laatste dossier

De verkeerskundige

Naar alle eerdere dossiers

Meer artikelen over Wegontwerp

Artikelen 1 tot 5 van 62

1 2 3 4 5 6

Artikelen 1 tot 5 van 62

1 2 3 4 5 6

Verkeerskunde is een uitgave van ANWB.
© 2019 verkeerskunde.nl - alle rechten voorbehouden.