Practical Knowledge Café

vrijdag 9 juni 2017 8x gelezen

Hoe kunnen verladers, vervoerders en overheden bijdragen aan bereikbaarheid, duurzaamheid en een betere economische performance? Waar liggen kansen voor slimmere logistiek? Wat doen rijk en regionale overheden om dit te stimuleren? En hoe kunt u als ondernemer daar op inspelen?

Datum

20 juni 2017

Locatie

Provinciehuis 's-Hertogenbosch

Organisatie

Beter Benutten

Doelgroep

Overheden, bedrijfsleven en kennisinstellingen

Het programma Beter Benutten loopt tot eind 2017 en er zijn nog volop kansen voor het bedrijfsleven om, met ondersteuning van Beter Benutten, maatregelen in gang te zetten. Tijdens dit Practical Knowledge Café komen betrokkenen vanuit het netwerk en bedrijfsleven samen om onderling ervaringen uit te wisselen en elkaar te inspireren om logistiek nog intelligenter te organiseren.

 

Door het inspirerende verhaal van Walther Ploos van Amstel en de pitches van Best Practices zult u zeker geënthousiasmeerd worden om uw logistieke processen verder te optimaliseren. Hieronder een overzicht van de Best Practices:

 

 • Nachtdistributie in eigen beheer door een Limburgs installatiebedrijf.
  Door Mark Luikens (logistiek makelaar, Maastricht Bereikbaar).
 • Een praktisch aanpak voor het inzetten van een nachtdistributienetwerk.
  Door SLS.
 • Vraag en aanbod van Logistieke Ontkoppelpunten: een moderne vorm van Truck - AirBnB.
  Door Emile van Rijn (EVO) en Jaap Verkiel (TLN).
 • Cross Care Logistics: een verrassende combinatie van zorglogistiek en maaltijddistributie.
  Door Andries Melchers van Stichting Lucrum.
 • Beter plannen met informatie over aankomsttijden met het open OpenTripModel.
  Door Paul Swaak in samenwerking met Simacan.
 • Minder verkeer door remote beheer: servicelogistiek op afstand.
  Door Claas Brandjes van Kone.
 • Buiten de spits plannen bouwlogistiek.
  Door Reehorst Dordrecht / RET.
 • Ervaringen en kansen voor multimodaal vervoer in Zuid-Oost Brabant.
  Door Janneke Gramberg van Stichting BERZOB.
 • Ervaring en kansen voor beter benutten van spoorvervoer in Brabant.
  Door Ad Verhoeven, MCA Brabant.

 

We sluiten het café af met de uitreiking van de tussentijdse prijs van de Challenge van het project 'Logistiek in Brabant'. Hebt u zelf een logistiek idee en wilt u ook een prijs winnen? Kijk dan snel op www.logistiekideebrabant.nl. Na de uitreiking is er tijd om na te praten en te netwerken onder het genot van een hapje en een drankje.

Klik hier om u aan te melden voor het Practical Knowledge Café.

 

Programma

15.00 uur

Inloop

15.30 uur

Ontvangst door middagvoorzitter Jeroen de Veth, evofenedex

15.35 uur

Welkomstwoord - Guido Dierick, triolid bedrijfsleven, CEO NXP

15.40 uur

Programma Beter Benutten Logistiek - Arlette van Gilst, MT-lid programmadirectie Beter Benutten, Ministerie van Infrastructuur en Milieu

15.50 uur

Presentatie door Walther Ploos van Amstel, Lector Citylogistiek aan Hogeschool van Amsterdam - over kansen voor ondernemers om de last mile in de binnenstad slimmer te organiseren.

16.20 uur

Pauze

16.30 uur

Best Practices-markt, deel I

16.55 uur

Best Practices-markt, deel II

17.15 uur

Uitreiking tussentijdse prijs Challenge Logistiek in Brabant

17.30 uur

Netwerkborrel tot 18.30 uur

Verkeerskunde is een uitgave van ANWB.
© 2018 verkeerskunde.nl - alle rechten voorbehouden.