Netwerkdag Collectief Vervoer

woensdag 10 januari 2018 16x gelezen

Onder het motto 'samen verder' worden voor het eerst de traditionele OV-Netwerkdag en het Landelijke congres Doelgroepenvervoer gecombineerd in één dag.

Datum

18 januari 2018

Locatie

De Kuip, Rotterdam

Organisatie

CROW

Doelgroep

Ov-partners van overheden, opdrachtgevers en -nemers, belangenorganisaties, doelgroepenvervoer, kennisinstituten, initiatiefnemers, belangenorganisaties, adviesbureaus, kennisinstituten en studenten (mobiliteit, verkeerskunde, logistiek, ruimtelijke ordening).

De Netwerkdag Collectief Vervoer brengt dit jaar sleutelfiguren uit het openbaar en publiek vervoer samen, met als doel door uitwisseling van kennis en inzichten het collectief vervoer een innovatieve impuls te geven. Het congres is een samenspel van inspirerende keynotes, parallelsessies, talks en een netwerklunch.

Verkeerskunde is een uitgave van ANWB.
© 2018 verkeerskunde.nl - alle rechten voorbehouden.