Masterclass - De fiets als vehikel voor transitie

maandag 14 januari 2019 32x gelezen

De fiets staat in de belangstelling: dit alledaagse en oer-Hollandse vervoermiddel is niets meer en minder dan een vehikel voor transitie en transformatie – en dan niet alleen in het verkeersdomein, maar ook in dat van bijvoorbeeld gezondheid en duurzaamheid. In het onderzoeksproject Smart Cycling Futures voeren onderzoekers zes deelprojecten uit die elk een aspect van ‘de slimme fietstoekomst’ belichten. Wat zijn de eerste inzichten over bijvoorbeeld deelfietssystemen, snelfietspaden, stedelijk ontwerp vanuit het fietsperspectief? En wat betekenen deze inzichten voor (de rol van) IenW?

Datum

30 januari 2019

Locatie

IenW, Rijnstraat 8, Den Haag

Organisatie

IenW/KIS en TU Delft, m.m.v. VerDuS SURF

Doelgroep

zie extra informatie

Onderwerpen die aan bod zullen komen, zijn:

  • Hoe werken sociale en technische innovaties, zoals fietssnelwegen, in de praktijk? Wat zijn de kosten en baten en welke de invloed hebben deze innovaties op de vitaliteit van steden en regio's?
  • Stedelijk ontwerp vanuit het fietsersperspectief
  • De relatie tussen stedelijke vorm en fietsen in Nederlandse stedelijke regio's, met name Amsterdam (bicycle-oriented development)
  • Fietsinnovaties en stedelijke transformaties en de rol van living labs en experimenten
    Businessmodelinnovatie en de relatie met formele en informele instituties (case deelfietssystemen)
  • De rol van de gebruikers binnen de governance van het fietssysteem / fietsbeleid


Bekijk hier alle informatie!

Verkeerskunde is een uitgave van ANWB.
© 2019 verkeerskunde.nl - alle rechten voorbehouden.