Leefklimaattop

maandag 9 oktober 2017 8x gelezen

Steden staan voor grote innovatie- en investeringsopgaven. Steden vormen het motorische hart voor de noodzakelijke transformatie naar een groene en circulaire economie. Steeds meer mensen gaan in de stad wonen, werken en recreëren. Bij deze stedelijke transformatie is de levenskwaliteit in de stad van groot belang. Daarom nodigt de gemeente Eindhoven u uit voor de Leefklimaattop, die tijdens de Dutch Design Week gehouden wordt.

Datum

25 oktober 2017

Locatie

TAC, Temporary Art Center, Vonderweg 1, Eindhoven

Organisatie

Gemeente Eindhoven

Doelgroep

Ontwerpers, designers, stedenbouwers, beleidsmakers bestuurders, kennisinstellingen, ondernemers en bewoners.

En dus moeten er ook duurzame waarden worden toegevoegd aan welzijn, zorg, sociaal kapitaal en kwaliteit van (samen)leven. Niet alleen ter (verdere) bescherming maar juist ook ter bevordering van onze gezondheid; om zelfstandig gezond oud(er) te kunnen worden in de eigen leefomgeving.

 

Een dergelijke duurzame stedelijke regio zal daarmee het vestigingsklimaat en de concurrentiepositie aanzienlijk versterken. Naast sociaal-culturele innovaties, vraagt deze ontwikkeling ook om een nieuwe manier van ontwerp, stedenbouw en ruimtelijke ordening, maar ook om een nieuwe, meer waarden gedreven economie en een co-constructieve en participatieve netwerkorganisatie van actoren.

 

Tijdens de Leefklimaattop gaan we ‘van denken naar doen’; dát staat bij een slimme, gezonde en duurzame stad centraal. Met welke technologische, ruimtelijke en sociale interventies en innovaties kunnen we die stad vormgegeven?

 

U wordt uitgenodigd om dit evenement bij te wonen om visies, ervaringen en (praktijk)kennis samen te delen en om de kwaliteit van (samen)leven in de stad van de toekomst te verbeteren.

 

U kunt zich aanmelden door een mail te sturen aan f.dijstelbloem@eindhoven.nl o.v.v. waar u zich voor opgeeft.

Verkeerskunde is een uitgave van ANWB.
© 2018 verkeerskunde.nl - alle rechten voorbehouden.