InformatiebijeenkomstVoorstel ISO Technical Committee voor Circulaire Economie

maandag 30 juli 2018 10x gelezen

Circulaire Economie staat overal sterk in de belangstelling. Nederland wil in 2050 circulair zijn. Ook wereldwijd zijn er grote ambities op dit gebied. Internationale afspraken zijn daarom belangrijk. Frankrijk heeft een voorstel gedaan om een ISO/TC ‘Circular Economy’ op te richten. NEN organiseert op dinsdagmiddag 11 september een informatiebijeenkomst, waarin het voorstel wordt toegelicht. U bent van harte uitgenodigd.

Datum

11 september 2018

Locatie

Vlinderweg 6 - Delft

Organisatie

NEN

Doelgroep

zie informatie


Voorlopig werkprogramma

Er is nog geen vastomlijnd werkprogramma. In het Franse voorstel worden onder meer de volgende onderwerpen genoemd:

 

  • Een managementsysteemnorm voor circulaire economie; Deze norm zal eisen beschrijven voor inbedding van alle relevante aspecten van circulair denken en werken in het managementsysteem van een organisatie. Dit helpt een organisatie om haar beleid inzake circulaire economie praktisch in te vullen, programma’s uit te voeren en resultaten zichtbaar te maken.
  • Een richtlijn voor implementatie van circulaire economie; Deze richtlijn zal praktische handvatten geven om circulaire economie integraal onderdeel te laten zijn van de bedrijfsvoering.
  • Richtlijnen voor ondersteunende technieken en specifieke aandachtspunten bij circulaire economie; Hierbij wordt gedacht aan terminologie, prestatie-indicatoren, samenwerking in ketens en industriële symbiose.

 

Bij oprichting van de ISO/TC kunnen leden zelf voorstellen doen voor normen en richtlijnen die zij belangrijk vinden. Er zijn al ISO commissies die aan specifieke deelonderwerpen van circulaire economie werken, zoals ecodesign en duurzaam inkopen. Daarmee zullen samenwerkingsverbanden worden aangegaan. Zo kan op een coherente manier een bijdrage worden geleverd aan bevordering van circulaire economie in het internationale handelsverkeer en de implementatie van de Sustainable Development Goals van de Verenigde Naties.


Meer informatie?

Voor meer informatie over dit voorstel: Dick Hortensius, consultant normontwikkeling, telefoon 015 2 690 115 of e-mail mm@nen.nl. Aanmelden kan via deze link

Verkeerskunde is een uitgave van ANWB.
© 2019 verkeerskunde.nl - alle rechten voorbehouden.