Embassy of Mobility tijdens de Dutch Design Week

dinsdag 8 oktober 2019 14x gelezen

Mobiliteit is een noodzaak: om op je werk te komen, wat te kunnen beleven, de zorg te krijgen die je nodig hebt, of met je kinderen een stad te kunnen bezoeken. Bij de Embassy of Mobility zien wij mobiliteit als middel, niet als doel.

Datum

19 - 25 oktober 2019

In de jaren ‘30 van de vorige eeuw hebben we steden ontwikkeld vanuit het perspectief van efficiëntie. Voor auto’s en niet voor de mens. Nu we door veel nieuwe ontwikkelingen gedwongen worden terug naar de tekentafel te gaan, willen we deze fout niet opnieuw maken. We kiezen voor een ander perspectief, waarin de mens continu centraal staat in het ontwerp. De Embassy of Mobility zoekt samen met onder meer ontwerpers, Vereniging van Nederlandse Gemeenten, Nederlandse Spoorwegen, Rijkswaterstaat, Gemeente Eindhoven, Park Strijp Beheer, Six Fingers en Dutch Design Foundation naar inspirerende oplossingsrichtingen om aan de uitdagingen van de toekomst te voldoen.

 

Op Dutch Design Week maakt de Embassy of Mobility de reis van toekomst nu al zichtbaar door de dialoog te faciliteren en het gesprek aan te gaan met breed publiek over de innovaties van morgen. De toekomst vergt het maken van dappere keuzes ten aanzien van de inrichting van nieuwe infrastructuur, nieuwe toepassingen en gebruik van mobiliteit en wellicht zelfs aanpassingen in wet- en regelgeving, en een mindshift in denken vanuit efficiëntie naar denken vanuit leefbaarheid. De Embassy zal daarom ook sterk inzetten op debat tussen experts uit verschillende sectoren die betrokken zijn bij deze toekomst van mobiliteit.

 

Wat kunt u verwachten?

Op maandag, dinsdag, woensdag, donderdag en vrijdag vinden er workshops en debatten plaats. Elke dag staat een ander thema centraal. In deze uitnodiging leest u meer over de debatten. Het meest actuele programma vindt u op de website van de Embassy of Mobility.

Doel van elk debat is niet het verkrijgen van antwoorden, maar het ontdekken van de vraagstukken voor de toekomst. Dit is het primaire uitgangspunt. Het ophalen vanuit de belangrijkste vraagstukken rondom mobiliteit. Het betekent dat we van iedere deelnemer aan het debat verwachten dat zij zich kwetsbaar opstellen en zichzelf zien als onderdeel van de puzzel die we als samenleving moet leggen. Het moet duidelijk worden na de week dat we er alleen samen betekenis aan kunnen geven.

 

Lees hier meer.

Verkeerskunde is een uitgave van ANWB.
© 2019 verkeerskunde.nl - alle rechten voorbehouden.