BouwRegieNetwerk Meet-up Mobiliteit

dinsdag 7 februari 2017 27x gelezen

De fiets wint enorm aan populariteit in de Nederlandse steden en zorgt daarmee voor een verandering in de stedelijke mobiliteit. Het aantal fietskilometers is de laatste jaren met ruim 10% gegroeid, de verkoop van e-bikes zorgt al voor een kwart van de omzet in de fietsbranche en bijna de helft van alle treinreizigers komt met de fiets naar het station. Een positieve ontwikkeling, want de fiets is schoon, snel en houdt mensen gezond.

Datum

16 maart 2017

Locatie

Utrecht

Organisatie

BouwRegieNetwerk

Doelgroep

(semi-)publieke partijen en deelnemers BouwRegieNetwerk

Tegelijkertijd is er wel enige reden tot 'zorg', want hoe geven we die stroom fietsers (letterlijk) de ruimte? Hoe faciliteren we al die fietsers in het krappe ruimtegebruik in de steden? En wat betekent de toename van het fietsgebruik voor de andere modaliteiten? Ontstaat er fikse concurrentie tussen openbaar vervoer en de fiets? Of presteren (hoogwaardig) OV en de fiets juist aanvullend?
 
Daarover organiseert BouwRegieNetwerk op 16 maart 2017 een inspirerende Meet-Up.
Aan de hand van diverse verhalen en veel voorbeelden pakken we het thema 'Fietsinclusieve Mobiliteit' vast!

Verkeerskunde is een uitgave van ANWB.
© 2017 verkeerskunde.nl - alle rechten voorbehouden.