Bijeenkomst Slimme en Gezonde Stad

woensdag 6 september 2017 20x gelezen

Het programma Slimme en Gezonde Stad van het ministerie van Infrastructuur en Milieu heeft als doel om overheden bewust te maken van de mogelijkheden om steden op een slimme manier gezond te maken. De focus ligt daarbij op maatregelen die de luchtkwaliteit verbeteren en de geluidsoverlast reduceren.

Datum

20 september 2017

Locatie

Theaters Tilburg, Tilburg

Organisatie

Ministerie van Infrastructuur en Milieu

Doelgroep

Overheden

Het programma werkt samen met zes pilotsteden: Rotterdam, Utrecht, Schiedam, Nijmegen, Eindhoven en Groningen. In deze steden vinden diverse pilots plaats, vaak in een living-lab-omgeving. Deze resultaten hiervan worden via verschillende media gedeeld met andere steden.

 

Een van de activiteiten die vanuit het ministerie wordt aangestuurd, is de mogelijkheid voor pilotsteden om een kennisvraag te stellen. Deze onderzoeksvragen worden door TNO bestudeerd en beantwoord. Vier pilotsteden hebben hier gebruik van gemaakt. Op 20 september organiseert het Ministerie van IenM in samenwerking met Acquire een bijeenkomst over Slimme en Gezonde Stad.

Middagbijeenkomst

 

Alle onderzoeksvragen zijn inmiddels uitgevoerd door TNO. De onderzoeksresultaten worden gepubliceerd in een speciale Kennisvragenbundel. Op 20 september wordt het eerste exemplaar van de Kennisvragenbundel gepresenteerd tijdens een publieke middagbijeenkomst over de Kennisvragen van de vier pilotsteden.


Aansluitend aan deze bijeenkomst kan (optioneel) worden aangeschoven bij het Nationaal Fietsdiner dat op deze dag ook in Tilburg wordt georganiseerd voorafgaand aan het Nationaal Fietscongres op 21 september.

 

Programma 20 september 2017

De plenaire sessies worden verzorgd door de onderzoeksleiders van TNO in samenwerking met de direct betrokken medewerkers van de betreffende gemeenten. En er is uiteraard volop gelegenheid voor vragen en discussie.

13.30 uur          Inloop
14.00 uur          Welkom door dagvoorzitter en introductie op Programma Slimme en Gezonde Stad
14.15 uur          Groningen – stadsdistributie
14.45 uur          Eindhoven - verdwijnend verkeer
15.15 uur          Overhandiging eerste exemplaar 
15.20 uur          Pauze
15.45 uur          Rotterdam – transities in mobiliteit en logistiek
16.15 uur          Groningen - fietsmonitoring
16.45 uur          Afsluiting

Optioneel:
17.00 uur          Verplaatsing naar locatie van Nationaal Fietsdiner
18.30 uur          Fietsdiner

 

 

Vragen van Pilotsteden

Onderstaande steden hebben de volgende vragen gesteld:

 

  • Groningen: "Hoe gaan we winkelen in de toekomst? Wat betekent dit voor de mobiliteit? Waarom komen initiatieven zoals het combineren van logistieke ritten en afleverpunten (hubs) vooralsnog niet van de grond?" Naast dit onderzoek is een aanvullend onderzoek verricht naar de vraag: monitoring van real-time fietsdata om beter inzicht te krijgen in de omvang van fietsstromen en hoe fietsers reageren op veranderingen.

 

  • Eindhoven
    "Kun je bij herinrichtingsprojecten (het verminderen van rijstroken) in steden rekening houden met ‘verdwijnend verkeer’? In welke mate lost verkeer dan op? En in hoeverre kan ‘verdwijnend verkeer’ bijdragen aan bereikbaarheid, leefbaarheid en gezondheid?"

 

  • Rotterdam
    "Welke transities in relatie tot mobiliteit zijn mogelijk om de stad aantrekkelijk, gezond en bereikbaar te houden. Met welke maatregelen zijn deze transities te realiseren en welke instrumenten (modellen) geven inzicht in de effecten van deze maatregelen?"

 

  • Utrecht
    "Hoe wordt het succes van ‘Het Lint’, een 6 meter breed asfaltpad door het 8 kilometer lange lineaire Máximapark in Leidsche Rijn verklaard? Dit pad wordt intensief gebruikt door wandelaars, fietsers, hardlopers en skaters en blijkt een positief beoordeeld soundscape (‘geluidsklimaat’) te hebben. Kortom, wat zijn de verklaringen voor het intensieve gebruik en wat zijn de ontwerp- en inrichtingsprincipes voor soortgelijke ontwikkelingen?' De resultaten van dit onderzoek worden in de komende maanden bekendgemaakt.

Verkeerskunde is een uitgave van ANWB.
© 2018 verkeerskunde.nl - alle rechten voorbehouden.