Bijeenkomst Mobility meets Philosophy

maandag 9 september 2019 75x gelezen

Save the date voor ‘MOBILITY MEETS PHILOSOPHY’

Vrijdag 22 november 2019 van 12:00u-17:00u

Locatie: KIVI, Prinsessegracht 23, Den Haag.

 

Datum

22 november 2019

Locatie

Den Haag

De wereld rond het vakgebied Mobiliteit en Transport is complex: technologische innovaties, veranderende waarden, de energietransitie, verstedelijking, de ontwikkeling naar een circulaire economie. Hoe kunnen we beter omgaan met die complexiteit? Op initiatief van het NMTM verkennen we hoe andere vakgebieden die van de mobiliteit kunnen verrijken met nieuwe invalshoeken. Op 22 november: de filosofie! Laat u verrassen door vijf Nederlandse topdenkers:

 

  • Daan Rovers (Denker des Vaderlands): ‘Mobiliteit, politiek en het politieke debat’;
  • Naomi Jacobs (schrijver en filosoof):  ‘Uitdagingen en kansen in plaats van angst’;
  • Henk Oosterling (oud universitair hoofddocent filosofie), ‘Mobiliteit en de inclusieve samenleving’;
  • Jan Hendrik Bakker (auteur, docent en journalist), ‘Mobiliteit en wonen’;
  • Coen Simon (schrijver en filosoof), ‘Mobiliteit en samenleving’.

 

Doel van de meet-up

Doel van het initiatief is het werken aan een beter begrip van het fenomeen mobiliteit binnen een vitale mobiele samenleving en dit te delen met de brede mobiliteitsvakwereld.

 

De thema’s die in de meet-up aan bod komen hebben vooral een strategisch niveau. De doelgroepen voor deelname aan de meet-up zijn dan ook beleidsmakers, bestuurders/politici en onderzoekers in de mobiliteitsvakwereld.

Inbreng van filosofen

De 5 filosofen hebben hun denkbeelden op papier gezet. Hun concept-essays worden met u verdiept in workshops: Mobility meets Philosophy. De essays worden begin 2020 gebundeld tot een CROW-publicatie ‘Mobility meets Philosophy – Filosofen agenderen Mobiliteit’.

 

Samenwerkende partners

NMTM heeft voor de meet-up ‘Mobility meets Philosophy’ de samenwerking gezocht met partijen die al werken in de ruimtelijke inrichting, ervaring hebben met de discipline filosofie en de overtuiging delen dat een meet-up tussen filosofen en de mobiliteitsvakwereld waardevol is.

Verkeerskunde is een uitgave van ANWB.
© 2019 verkeerskunde.nl - alle rechten voorbehouden.