Afdelingshoofd Leefbaarheid en Mobiliteit - gemeente Zwolle

donderdag 12 juli 2018 381x gelezen

Bedrijf

gemeente Zwolle

Locatie

Zwolle

Functieomschrijving

“Zwolle is een prachtige stad met een rijke historie en een perspectiefvolle toekomst”, staat in het coalitieakkoord 2018-2022. “Zwolle groeit en wordt stedelijker maar kiest ook voor duurzame kwaliteit. De transities in het sociale en fysieke domein en de stedelijke groei vragen om scherpe keuzes als het gaat om woonomgeving, energie, mobiliteit, economie, zorg, onderwijs en cultuur.”

 

De gemeente heeft een belangrijke rol bij de ontwikkeling van de stad. Daarvoor hebben we de bijdrage en de bevlogenheid van onze medewerkers en van de mensen in de stad nodig. We zijn er trots op dat dit in Zwolle lukt. Samen ontwikkelingen voor elkaar krijgen, samen de schouders eronder.

 

We nemen ook onze eigen verantwoordelijkheid om de stad te laten groeien én aantrekkelijk te houden voor bewoners, bedrijven, bezoekers en studenten. In het fysieke domein werken we opgavegericht aan de ontwikkeling en het beheer van de stad, met grote projecten als Spoorzone, Binnenstad of Stadshagen, met programma’s als Energietransitie en met mooie opgaven zoals leefbaarheid, gezondheid, bereikbaarheid of klimaatadaptatie.

 

In het fysieke domein werken we samen over de afdelingen heen. De afdelingshoofden zijn niet alleen verantwoordelijk voor het leiding geven aan hun eigen afdeling maar ook voor het realiseren van een of meerdere opgaven. Daarvoor sturen zij ook medewerkers uit andere afdelingen aan. We sturen vanuit het collectief van afdelingshoofden op integraliteit tussen de opgaven en op de ketenaanpak binnen de opgaven.

 

We zoeken een afdelingshoofd die deze manier van denken en werken ondersteunt en mee verder ontwikkelt. De afdeling Leefomgeving en Mobiliteit is een afdeling die bestaat uit adviseurs. Dit zijn deskundige, gedreven en enthousiaste mensen op hbo- en wo-niveau, met ieder een eigen specialisme (afval/grondstof, bodem/ondergrond, verkeer/parkeren, water/energie). Zij leveren expertise voor strategische vraagstukken, beleidsontwikkeling, projecten, programma’s en beheer op het gebied van de inrichting en ontsluiting van de (openbare) ruimte. De ambitie is om samen met alle adviseurs (dus ook die van andere afdelingen) nog meer kwaliteit te leveren door actief in netwerken te functioneren en met gedegen vakkennis, integraal, innovatief, opgavegericht, pro actief, consequent en betrouwbaar te adviseren.

 

De gemeente Zwolle is een prettige en uitdagende werkgever en geeft binnen de dynamiek van veranderingen veel ruimte en verantwoordelijkheid aan haar medewerkers.

 

Wat ga je doen

Je geeft leiding aan ongeveer 30 vaste medewerkers en daaromheen een flexibele schil. Als afdelingshoofd ben je in staat om de belangen van Leefomgeving en Mobiliteit te borgen en enthousiasme uit te stralen richting het bestuur. Je voelt snel aan waar medewerkers en collega’s tegenaan lopen, begrijpt de taal van het bestuur, hebt oog voor de bestuurlijke processen en kan die signalen vertalen naar de afdeling. Je bent in staat om op een inspirerende, coachende en motiverende wijze leiding te geven aan professionals.

 

Voor de medewerkers ben je zichtbaar, betrokken en bereikbaar; geeft support en toont ruggengraat. De HR-taken en de aandacht voor de mens zijn vanzelfsprekende en natuurlijke onderdelen zijn van jouw werk.

 

Je bent als afdelingshoofd Leefomgeving en Mobiliteit verantwoordelijk voor de bedrijfsvoering binnen de afdeling. Je hebt een belangrijke rol in het kader van begroten, verantwoorden, subsidie verwerven, capaciteit plannen en het stellen van prioriteiten. Affiniteit met financiën helpt je daarbij. De samenwerking met de afdelingshoofden Civiel en Groen en Ruimte en Economie zal intensief zijn op het gebied van financiën, het inzetten van capaciteit en de verbeterprocessen zoals integraal en proactief adviseren of meer netwerkend werken.

 

Als afdelingshoofd maakt je deel uit van het Management Team van het fysiek domein en ben je van daaruit mede verantwoordelijk voor het geheel. In dit team vervul je een inspirerende en verbindende rol en als specifieke taak ben je verantwoordelijk voor de opgave mobiliteit en parkeren. Voor deze opgave ben je ook een sparringpartner voor de wethouder en onderhoud je relevante netwerken. Ervaring bij de overheid is een pré maar niet noodzakelijk.

Profiel kandidaat

Persoonlijk profiel

Je hebt een academisch werk- en denkniveau. Als mens zoeken we iemand die knopen kan doorhakken, prioriteiten kan stellen en die bijstuurt waar nodig. Iemand die de grote lijnen bewaakt, het boegbeeld van de afdeling is en die kan verbinden op alle niveaus. Iemand die stabiliteit en continuïteit brengt en in staat is om processen vlot te trekken, problemen te signaleren en op te lossen. Iemand die zich kan verplaatsen in de dilemma’s waar medewerkers mee worstelen, waar je mee kan sparren, die je geweten kan zijn, die je kan coachen en kan ondersteunen bij knelpunten.

 

We zoeken geen inhoudelijk expert maar wel iemand met passie voor het fysieke domein die nadrukkelijk affiniteit heeft met en kennis van mobiliteit, leefomgeving, milieu en duurzaamheid.

Aanvullende informatie

Salaris
Minimaal € 4.490,-, maximaal € 5.984,- (functieschaal 13) bruto per maand bij een volledige werkweek. Het salaris is afhankelijk van opleiding en ervaring. Exclusief 17,05% Individueel Keuzebudget op jaarbasis.

 

Contact

Solliciteren kun je tot 30 augustus 2018. Voor meer inhoudelijke informatie over deze functie kun je contact opnemen met Pien van der Does, directeur Fysiek. Zij is bereikbaar onder telefoonnummer: 06-5367 6853.

 

De sollicitatiegesprekken vinden plaats op donderdagochtend 6 september 2018.

Verkeerskunde is een uitgave van ANWB.
© 2019 verkeerskunde.nl - alle rechten voorbehouden.