Advin BV

We willen ons dagelijks kunnen verplaatsen. Goede mobiliteit maakt ons gelukkig. De behoefte aan mobiliteit neemt steeds meer toe. De beschikbare infrastructuur groeit echter onvoldoende mee. Dit is de keerzijde van onze mobiliteit en daarom is Duurzame Mobiliteit de uitdaging van de toekomst.

Vestigingsadres Scorpius 201
2132 LR HOOFDDORP

Postadres Postbus 437
2130 AK HOOFDDORP

Contactgegevens T (088) 023 84 60
F (088) 023 84 44
E-mail - Website

Advin adviseert in iedere fase van een vraagstuk, van visievorming tot haalbaarheidsanalyses, van ontwerp en uitvoering tot beheer/onderhoud en evaluatie.

De reiziger en zijn omgeving staan centraal.

Advin lost vraagstukken pragmatisch en concreet op.

 

Advin is actief op alle gebieden van boven- of ondergronds verkeer en vervoer. 

 

  • Mobiliteitsbeleid en -onderzoek
  • Mobiliteitsontwerp
  • Parkeren
  • (Dynamisch) Verkeersmanagement
  • Openbaar vervoer

 

Routebeschrijving

Ook uw bedrijfsprofiel op de site?

Plaatsen van een bedrijfsprofiel met logo kost
€ 500,- excl BTW per jaar. Meer weten?

Mail naar Edwin Benning

Verkeerskunde is een uitgave van ANWB.
© 2019 verkeerskunde.nl - alle rechten voorbehouden.