320 miljoen euro voor veiligere spoorwegovergangen

dinsdag 25 juni 2013 0 reacties 242x gelezen

Staatssecretaris Mansveld (IenM) stuurde maandag 24 juni het Landelijke Verbeterprogramma Overwegen, onderdeel van het regeerakkoord, naar de Tweede Kamer. Een programma dat de veilige doorstroming van trein- en wegverkeer op overwegen verbetert. Voor de aanpak van overwegen heeft Mansveld in totaal 320 miljoen euro gereserveerd.

Naast veiligheid richt het programma zich vooral op een verbetering van de doorstroming van het wegverkeer zoals auto’s en fietsen bij de overgangen

Naast veiligheid richt het programma zich vooral op een verbetering van de doorstroming van het wegverkeer zoals auto’s en fietsen bij de overgangen

Met meer aandacht voor het beïnvloeden van gedrag van weggebruikers, innovatie, het anders afstellen van verkeerslichten en aanpassen van weginfrastructuur wil de staatssecretaris het aantal incidenten op kruisingen van wegen met spoorwegen verder terugbrengen. De nieuwe aanpak uit het Landelijke Verbeterprogramma Overwegen richt zich naast de veiligheid vooral op een verbetering van de doorstroming van het wegverkeer zoals auto’s en fietsen op deze plekken.

 

Veiligheid en doorstroming
Sinds 2000 is door het opheffen van overwegen, het plaatsen van overwegbomen en de aanleg van tunnels en viaducten het aantal incidenten op spoorwegovergangen met de helft afgenomen: van meer dan 90 in 2000 naar circa 45 in 2012. Mansveld: ‘Ik vind het belangrijk dat niet alleen het aantal ongevallen bij spoorwegovergangen afneemt, maar dat het verkeer zo snel en veilig mogelijk van de ene kant van het spoor naar de andere kant komt. Hiermee verbetert ook de veiligheid’.

 

Gefaseerde aanpak
Op de ruim 2600 overwegen in Nederland onderzoeken IenM en Prorail momenteel of de overweg qua veiligheid of qua doorstroming een mogelijk probleem vormt. Op basis van de resultaten bekijkt het ministerie met lokale overheden en ProRail de situatie nader en zoekt, voor die overwegen voor waar dat nodig en mogelijk is, naar mogelijke oplossingen. Het kan daarbij gaan om specifieke maatregelen zoals de aanpassing van verkeerslichten, het inpassen van een fietstunnel of de aanpassing van de routering van het wegverkeer of algemene maatregelen zoals het verbeteren van de dichtligtijden, het verbeteren van procedures of gedragsbeïnvloeding van weggebruikers. Innovatie en kosteneffectiviteit spelen een belangrijke rol bij de keuze van de maatregelen. Naar verwachting worden vanaf 2015 de eerste overwegen aangepakt. Gezamenlijke financiering door Rijk en regio vormt hierbij het uitgangspunt.

 

Dichtligtijden
De staatssecretaris heeft de Tweede Kamer ook geïnformeerd over een grootschalig onderzoek dat ProRail uitvoert naar verkorting van de tijd dat de overweg gesloten is, de zogenaamde dichtligtijd. Mansveld: ‘Bij sommige overwegen waar de spoorboom al een tijdje naar beneden staat terwijl er nog geen trein langskomt ontstaan niet alleen files, maar ook gevaarlijke situaties. Denk bijvoorbeeld aan mensen die onder de gesloten spoorbomen willen doorglippen. Omdat elke overweg anders is, vergt verkorting van dichtlijgtijden maatwerk. Hoe dat maatwerk eruit gaat zien gaat ProRail nu onderzoeken’. Vanaf eind dit jaar worden daarom 600 meetkastjes geplaatst. De uitkomsten uit die metingen vormen belangrijke input voor maatregelen binnen het Landelijk Programma Overwegen. Op basis van de resultaten neemt ProRail naar verwachting vanaf 2014  maatregelen om de dichtligtijd op de specifieke overwegen te verkorten.

Reageren

Invoer verplicht
Invoer verplicht
Invoer verplicht

 

 

 

Legenda
Bij dit veld is invoer verplicht.

Inhoud Trends 2019

  • ‘Smart mobility ís verkeersveiligheid’ Gaat het over smart mobility, dan gaat het al jarenlang over het verbeteren van de doorstroming. Dat vertelt Bram Hendrix, manager Smart Mobility bij AutomotiveNL. Maar hoewel...

Inhoud Trends 2019

  • Fietsers willen veiligheid en comfort De markt vraagt in toenemende mate om veilige, comfortabele fietspaden die ook nog eens duurzaam zijn. Ook begint de inbreng van fietsers en fietsersbonden mee te tellen bij de...

Verkeerskunde is een uitgave van ANWB.
© 2019 verkeerskunde.nl - alle rechten voorbehouden.