1,6 miljard extra naar oude bruggen en tunnels

donderdag 18 januari 2018 Guus Puylaert 0 reacties 81x gelezen

Minister Van Nieuwenhuizen wil de bestaande infrastructuur een verjongings- en vernieuwingsslag geven. Daarvoor heeft zij vanaf 2020 200 miljoen extra per jaar gereserveerd. Tot 2028 hebben 80 objecten een opknapbeurt nodig.

De minister en Rijkswaterstaat gaven hiervoor gisteren de aftrap. Infrastructurele projecten die belangrijk zijn voor de doorstroming, zoals bruggen en tunnels, krijgen daarbij prioriteit. Bij de werkzaamheden wordt ingezet op innovatieve technieken en zoekt men de samenwerking met de regio’s, om hinder zoveel mogelijk te voorkomen.

Onderhoudsopgave
Veel bruggen en tunnels stammen uit de jaren vijftig en zestig van de vorige eeuw en zijn aan groot onderhoud toe. Uitval en storingen zorgen voor hinder, files en economische schade. Door de groei van de mobiliteit neemt de impact hiervan toe. “Investeren in de bestaande infrastructuur is enorm effectief om de files terug te dringen”, aldus de minister.

Gezien de omvang van de onderhoudsopgave trekt de minister vanaf 2020 jaarlijks 350 miljoen euro uit voor de opknapbeurt in plaats van de huidige 150 miljoen euro per jaar. Voor 40 objecten lopen er al projecten. Voor nog eens 40 projecten beslist de minister dit jaar over de volgorde van aanpak.

Technologische innovaties
Ze wil daarbij scherp kijken naar de eventuele maatschappelijke schade, die ontstaat als een brug of tunnel dichtmoet. Dit betekent dat de impact van storingen zwaarder gaat wegen in de prioritering.


De minister wil de onderhoudsopgave benutten om de infrastructuur klaar te maken voor de toekomst. “We kijken niet alleen naar het verlengen van de levensduur, maar zetten vooral ook in op de toepassing van de nieuwste technieken, waarmee we toekomstige storingen kunnen voorkomen en de infrastructuur voldoet aan de eisen voor toekomstig gebruik.”

Belangrijke voorwaarde daarbij is dat de technologische innovaties veilig en cybersecure zijn. Daarnaast wil Van Nieuwenhuizen de infrastructuur verder verduurzamen, bijvoorbeeld met bruggen en sluizen die energieneutraal gaan opereren en door hergebruik van materialen zoals asfalt.

Regionale aanpak
Met name Rijkswaterstaat Zuid-Holland (WNZ) heeft de komende jaren een flinke onderhoudsopgave. Zo hebben alleen al acht grote bruggen, waaronder de Haringvlietbrug en de Van Brienenoordbrug, groot onderhoud nodig.

Hoewel verkeershinder onvermijdelijk is, zal Rijkswaterstaat in overleg met de provincie, de gemeenten, netwerkbeheerders en private partijen afspraken maken om de regio zo goed mogelijk bereikbaar te houden. Het overzicht van geplande werkzaamheden zal op basis van de laatste inzichten steeds worden geactualiseerd. Het meest actuele overzicht is te vinden op rws.nl/bereikbaarzh.

Reageren

Invoer verplicht
Invoer verplicht
Invoer verplicht

 

 

 

Legenda
Bij dit veld is invoer verplicht.

Inhoud Trends 2019

  • ‘Smart mobility ís verkeersveiligheid’ Gaat het over smart mobility, dan gaat het al jarenlang over het verbeteren van de doorstroming. Dat vertelt Bram Hendrix, manager Smart Mobility bij AutomotiveNL. Maar hoewel...

Inhoud Trends 2019

  • Fietsers willen veiligheid en comfort De markt vraagt in toenemende mate om veilige, comfortabele fietspaden die ook nog eens duurzaam zijn. Ook begint de inbreng van fietsers en fietsersbonden mee te tellen bij de...

Verkeerskunde is een uitgave van ANWB.
© 2019 verkeerskunde.nl - alle rechten voorbehouden.